Vårdnads­havare

Ungdomar tar ofta efter familjens vanor. Därför är det viktigt med bra förebilder. Det gäller bland annat inköp av mat, dryck och hygienprodukter – och beteenden och konsumtionsvanor i stort. Här får du några tips för ett kemikaliesmart hem.

Först och främst

Köp från EU

Tänk på från vilket land du köper en vara när du handlar på internet. Det som köps från länder utanför EU kan innehålla ämnen som är förbjudna i Sverige. Det kan till exempel finnas förbjudna mjukgörande ämnen i plastprodukter eller bly i smycken.

Titta på sidan tillsammans

Gå gärna igenom hela den här sajten tillsammans med ditt barn och prata om det ni läser. Försök också att handla tillsammans, helst i en fysisk butik. Fråga gärna om kemikalieinnehåll i varorna – och ladda ner Kemikalieappen.

Kemikalieappen

Mat

Lär dig mer om maten

Vissa livsmedel kan innehålla rester av metaller, miljögifter och bekämpningsmedel. Livsmedelsverket ger särskilda råd om hur ofta barn och unga kan äta dessa livsmedel utan att påverkas negativt.

Kombinera inte varm mat och plast

Mat som mikras ska helst inte värmas i plastbehållare. Det finns risk att kemikalier frigörs och överförs till maten. Lägg maten på en tallrik av glas eller porslin istället. Skaffa också matlådor av glas eller rostfritt stål.

Vatten

Håll koll på brunnsvattnet

Om du har egen brunn är det ditt ansvar att kontrollera vattnets kvalitet. Barn och ungdomar är mer känsliga än vuxna för höga halter av exempelvis bly. Kommunen där ditt hus eller din sommarstuga är belägna ger råd om hur du kan analysera ditt vatten.

Använd kallvatten

Det varma kranvattnet räknas inte som livsmedel och är därför inte kontrollerat på samma sätt. Bland annat kan det innehålla koppar från ledningarna. Låt vattnet spola tills det är kallt, även när det ska användas till matlagning.

Avfall

Kom ihåg att källsortera

Källsortera förpackningar av plast, glas, metall och papper samt matavfall, så belastar du inte miljön i onödan.

Ta hand om avfallet

Lämna farligt avfall som målarfärg, batterier och glödlampor till kommunens miljöstation eller återvinningscentral, och medicinrester till ett apotek. Kosmetika kan du lämna till utvalda Kicks- och Åhlénsbutiker, som Stockholm Vatten och Avfall samarbetar med.

När du handlar

Undvik plast när du handlar nytt

Fråga dig om du verkligen behöver en ny plastprodukt eller om det finns alternativ. Du kan ofta välja en likvärdig produkt i ett mer hållbart material. Detta gäller allt från syntetiska kläder till val av stekspade.

Välj ekologiskt

När du väljer ekologisk mat slipper du få i dig rester av bekämpningsmedel. Även odlare, djur och natur blir glada.

Välj glas och kartong

Konservburkar av metall kan läcka skadliga ämnen till maten. Välj hellre förpackningar av glas eller kartong. Färsk, torkad och fryst mat är också bra.

Köp miljömärkt

När du handlar miljömärka varor och produkter slipper du de skadligaste ämnena.

Fler tips

Städa med enkla medel

Med vatten och en mikrofibertrasa kommer du långt när du städar i hemmet. Välj parfymfria och miljömärkta tvätt-, städ- och hygienprodukter.

Tvätta kläderna först

Om du tvättar nya textiler och kläder innan de används slipper du exponeras för en hel del kemikalier.

Läs mer

Läs gärna mer om en hållbar vardag på Leva hållbart.

Leva hållbart

Vad betyder orden?

Här finns en ordlista med vanliga ord och begrepp.

Till ordlistan

Vad är det i dina grejer?

Till startsidan
Svartvit bild på en ung person med läppar målade med läppstift markerade med rosa.