Sport
& träning

Många av oss älskar träning, och det är naturligtvis bra för kroppen. Tänk bara på att välja bra utrustning utan skadliga ämnen.

När du handlar

Undvik PVC

När du ska köpa till exempel träningsband, träningsmattor, hantlar och hopprep, fråga efter varor utan PVC-plast. Köp inte heller kläder med tryck av PVC. För att göra PVC-plasten mjuk används ofta ftalater, som också kan påverka dig som använder plagget.

Köp inte antibakteriellt

Undvik sportkläder som marknadsförs som antibakteriella. De innehåller ämnen som kan vara skadliga för både dig och naturen.

Se upp för impregneringar

Högfluorerade ämnen, PFAS, används bland annat i vatten- och smutsavvisande impregneringar och impregneringssprayer. Många företag har nu ersatt dem, men de förekommer fortfarande. Fråga i butiken om plagget du ska köpa är fluorfritt.

Rosafärgade hantlar

Att tänka på

Välj en bra vattenflaska

Använd gärna en vatten­flaska av glas eller rost­fritt stål. Då und­viker du even­tuella kemi­kalier som kan hamna i vatt­net från flas­kor av plast.

Träna utan PVC

Välj redskap, material och klä­der, exem­pel­vis trä­nings­band, hant­lar, trä­nings­mat­tor, hopp­rep och tex­til med tryck, utan PVC.

Undvik PFAS

Undvik hög­fluorerade ämnen, PFAS, i vatten- och smuts­av­visande impreg­ne­rin­gar. De kan finnas på skor och ytter­kläder.

Silverföreningar försvinner i avloppet

Silverföreningar är en grupp av ämnen som används i antibakteriella textilier och vissa plaster. Vid Svenskt Vattens test 2018 försvann mellan 30 och 90 procent av silverföreningarna ut i avloppet efter tio tvättar. Det är dåligt för miljön, samtidigt som effekten försvinner – och därmed hela poängen.

24 %

av 82 testade produkter innehöll skadliga ämnen visar en granskning inom EU-projektet LIFE AskREACH.

I en granskning av 82 produkter – till exempel pilatesbollar, hopprep, hantlar, yogamattor och träningsband – visade det sig att särskilt farliga ämnen, så kallade SVHC-ämnen, fanns i 20 av 82 testade produkter.

Källa: Substitutionscentrum

Kom ihåg

  • Köp sportartiklar i butiker inom EU
  • Använd gärna Kemikalieappen

Vad betyder orden?

PFAS

PFAS, eller högfluorerade ämnen, används i bland annat textilier, läder, köksprylar och pappersförpackningar till livsmedel, samt i smink, smörjoljor för exempelvis cyklar och sprayer för skor. De här ämnena används för att de är mycket bra på att stöta bort vatten, fett och smuts. Det är en stor grupp med uppemot 4700 ämnen. Vissa av ämnena har visat sig vara cancerframkallande, och de har även kopplats till beteendeförändringar och minskad möjlighet att få barn. Det finns goda skäl att betrakta alla PFAS-ämnen som skadliga för hälsan och miljön. Gemensamt för ämnena är att de i naturen bryts ner långsamt eller inte alls. Därför kallas de ibland för ”evighetskemikalier”.

Ftalater

Ftalater är en grupp kemiska ämnen som är baserade på ämnet ftalsyra. De används bland annat som mjukgörare i plast. De är inte fast bundna i plasten, utan kan läcka från materialet under hela produktens livslängd. Vissa ftalater är förbjudna på grund av sina skadliga egenskaper.

PVC

PVC, eller polyvinylklorid, är en av våra vanligaste plastsorter. I grunden är plasten hård, men genom att blanda den med mjukgörande tillsatsämnen – till exempel ftalater – kan den bli mjuk och böjlig. Därefter kan den användas i kablar, slangar, badbollar och liknande.

Produkterna kan innehålla:

  • PFAS (vatten- och smutsavvisande impregneringar)
  • Ftalater (mjukgörare i plast)
  • Kortkedjiga klorparaffiner (mjukgörare i plast)
  • Biocider (antibakteriellt)
Till ordlistan

Tänker du till innan du tatuerar dig?

Läs mer om tatueringar
Svartvit bild på en ung person med tatueringar markerade med rosa.