Smink & hygien

Smink kan innehålla ämnen som kan vara skadliga för dig eller miljön. Men det finns mycket du kan göra för att minska riskerna.

I Europa använder vi i genomsnitt minst sju olika kosmetiska produkter varje dag.

När du handlar

Kolla innehållet

Kontrollera att produkten har en innehållsförteckning. I den måste alla ingredienser stå med. Ingredienserna räknas upp i mängdordning, från mest till minst. Följ de användarinstruktioner och varningstexter som kan finnas i produktmärkningen.

Är ekologiska produkter ekologiska?

Kolla efter kontrollerade miljömärkningar som Bra Miljöval och Svanen. Märkningar och certifieringar som NaTrue, BDIH, Cosmos eller Ecocert är också bra val, men tänk på att dessa kan innehålla doftämnen. Ibland använder företag egna symboler som ska visa att produkterna är bra för miljön, men som egentligen inte säger så mycket. Detta kallas greenwashing.

Vad betyder vegansk?

Vegansk hudvård och smink innebär att ingen av ingredienserna kommer från djur. Däremot behöver det inte betyda att ingredienserna är naturliga, ekologiska eller extra bra för din hälsa.

Rosa läppstiftsklet

Handla inom EU

Europa har de mest omfattande lagarna om kosmetika i hela världen. Var försiktig när du handlar kosmetiska produkter i länder utanför EU. Vid köp i webbutiker, kan vissa sälja produkter från andra marknader som inte uppfyller EU-kraven. Kontrollera gärna före köpet att det finns kontaktuppgifter till ett företag inom EU..

Att tänka på

Följ instruktionerna

Genom att alltid följa instruk­tioner och even­tuella var­nings­texter minskar du riskerna. Det gäller för­stås för de flesta pro­duk­ter, men det är extra vik­tigt för sådant som du har direkt på huden.

Rensa i badrums­skåpet

Ha bara kvar det du verk­ligen an­änder i bad­rums­skåpet. Då ris­kerar du inte att du har gamla pro­duk­ter hemma som inne­håller ämnen som nu är för­bjudna eller olämp­liga, eller som är fulla med mikro­orga­nismer.

Farligt avfall

Nagel­lack, hår­färg, par­fymer och spray­burkar är några exem­pel på far­ligt av­fall som ska åter­vinnas på rätt sätt. Lämna ditt kos­me­tiska av­fall till när­maste miljö­sta­tion. Du kan också lämna det till ut­valda butiker.

Oönskad effekt

Om du får hälso­pro­blem som kan bero på att du an­vänt en kos­me­tisk pro­dukt, en så kallad oönskad effekt, bör du an­mäla det till Läkemedelsverket.

Produkter att se upp med

Generellt ska kosmetiska produkter som säljs inom EU idag vara säkra. Men det finns vissa ämnen som ändå kan vara problematiska. Det gäller till exempel allergiframkallande ämnen från konserveringsmedel och parfymämnen och andra ämnen som misstänks vara hormonstörande.

Rosafärgade blomblad

Saker att undvika

Undvik PFAS

Undvik produkter som inne­håller hög­fluorerade ämnen, PFAS. Dessa ämnen är extremt svår­ned­bryt­bara i naturen. Kolla i inne­hålls­för­teck­nin­gen efter PTFE, poly­tef, eller ord som inne­håller per­fluoro eller poly­fluoro.

Köp inte pirat­kopior

Om en produkt är orim­ligt bil­lig kan du miss­tänka att den är en pirat­kopia. Dessa kan inne­hålla lite vad som helst,  inte bara skad­liga ämnen, utan även bak­te­rier och andra mikro­orga­nis­mer på grund av bris­tande hygien och kon­troll i pro­duk­tio­nen.

Glitter = plast

Undvik syntetiskt lös­glit­ter och glitter­ögon­skug­gor. Glitter består av små, små plast­bitar som när det sköljs bort till slut ham­nar i vatt­net. An­vänd mine­ral­glit­ter och mine­ral­smink istället.

Välj parfymfritt

Många använder flera olika parfymerade kosmetiska produkter dagligen. Det kan handla om allt från schampo, balsam och andra hårprodukter till deodorant och smink. Försök att så långt som möjligt välja parfymfritt för att minska risken att drabbas av allergi.

3,7%

I en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Universitet visade sig att 3,7% av sminkprodukterna innehöll PFAS.

Dessa ämnen tillsätts bland annat för att göra produkterna mer vattentåliga.

Källa: Substitutionscentrum

Vad betyder orden?

Allergiframkallande

Vissa ämnen är allergiframkallande, till exempel doftämnen i kosmetiska produkter, konserveringsmedel som finns i smink och målarfärg och en del färgämnen i hårfärg. De 26 mest allergiframkallande ämnena namnges i produktens innehållsförteckning, men resten beskrivs bara med ordet ”parfym”.

Hormonstörande

Många mekanismer i kroppen styrs av hormoner. Hormonstörande ämnen kan påverka kroppens egna hormoner, vilket på sikt kan leda till cancer, beteendeförändringar och minskad möjlighet att få barn.

Det som är speciellt med hormonstörande ämnen, jämfört med många andra miljögifter, är att det är svårt att bestämma gränsvärden för när de blir skadliga för oss. Låga halter kan påverka kroppen, medan högre halter inte behöver göra det. Inom EU har beräkningar gjorts på kostnaden för sjukvården för att medborgare utsätts för hormonstörande ämnen. Prislappen ligger på åtskilliga miljarder euro, plus allt personligt lidande.

Läkemedelsverket

Läkemedelverket är en statlig myndighet som ansvarar för tillsyn och kontroll av kosmetiska produkter. De bedömer att den stora majoriteten av kosmetiska produkter som finns på den svenska marknaden generellt är säkra att använda. Om du som kund får hälsoproblem som kan bero på att du använt en kosmetisk produkt, en så kallad oönskad effekt, kan du anmäla det till Läkemedelsverket.

PFAS

PFAS, eller högfluorerade ämnen, används i bland annat textilier, läder, köksprylar och pappersförpackningar till livsmedel, samt i smink, smörjoljor för exempelvis cyklar och sprayer för skor. De här ämnena används för att de är mycket bra på att stöta bort vatten, fett och smuts. Det är en stor grupp med uppemot 4700 ämnen.

Vissa av ämnena har visat sig vara cancerframkallande, och de har även kopplats till beteendeförändringar och minskad möjlighet att få barn. Det finns goda skäl att betrakta alla PFAS-ämnen som skadliga för hälsan och miljön. Gemensamt för ämnena är att de i naturen bryts ner långsamt eller inte alls. Därför kallas de ibland för ”evighetskemikalier”.

Nanomaterial

I kosmetiska produkter är ett nanomaterial ett olösligt eller biologiskt beständigt material som är avsiktligt tillverkat. Inom EU är företag skyldiga att ange om deras kosmetiska produkt innehåller nanomaterial.

Nanomaterial som används som färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter måste godkännas av Europeiska kommissionen innan de får användas i kosmetiska produkter. Nanomaterial måste identifieras i ämnesförteckningen med ordet ”nano” inom parentes efter namnet på ämnet.

Den extremt lilla storleken innebär att ett ämne kan få helt andra egenskaper när det förekommer som nanomaterial än i sin vanliga form. De speciella egenskaper som ett nanomaterial har kan innebära ökade risker för människor och miljö.

Nanomaterial – Kemikalieinspektionen

Kosmetika kan innehålla:

  • Allergiframkallande ämnen
  • Misstänkt hormonstörande ämnen
  • Svårnedbrytbara ämnen
  • Misstänkt reproduktionsstörande ämnen
Till ordlistan

Läs mer om sport, träning och kemikalier

Läs mer om sport & träning
Svartvit bild på person med boxningshandskar markerade med rosa