Parfym
& doft

Många tycker att goda dofter sätter guldkant på tillvaron. Men tänk på att parfym kan vara allergiframkallande och besvärande för din omgivning.

Är allt som doftar gott bra?

Välj parfymfria produkter

Välj parfymfria produkter när du kan, så utsätts du för färre allergiframkallande ämnen.

Var försiktig med rumsspray, doftpinnar och doftljus

Rumssprayer, doftpinnar och doftljus kan framkalla allergiska reaktioner. Innehållet i rumssprayer och vätskan till doftpinnar innehåller mycket brandfarlig vätska och ånga. Dessutom kan de orsaka skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Undvik kontaktallergi

Kontaktallergi är en reaktion från kroppens immunförsvar när det kommer i kontakt med ett ämne. Den som har kontaktallergi får ofta eksem som kliar och gör ont. Undvik därför att spruta parfym direkt på huden.

Rosafärgade blomblad

Naturligt är ingen garanti

Det spelar inte så stor roll om doftämnen kommer från naturen är eller framställda syntetiskt. De kan framkalla allergier ändå.

Något att tänka på

Tänk på folk omkring dig

Parfym kan orsaka luft­vägs­prob­lem för män­niskor i din när­het. Und­vik där­för gärna par­fym i skolan, på bussen och i andra offent­liga miljöer.

En vanlig allergi

Idag är parfym­allergi den näst van­ligaste for­men av kon­takt­allergi, efter nickel­allergi. Unge­fär en pro­cent av befolk­ningen är allergisk mot par­fym.

Häll inte i avloppet

Häll aldrig ut kvar­varande inne­håll i en par­fym­flaska eller rums­spray direkt i av­loppet. Lämna det istället till en åter­vin­nings­central, miljö­sta­tion eller ut­valda Kicks- och Åhléns­butiker, som Stock­holm Vatten och Avfall sam­arbetar med.

≈ 1/3

Är du doftöverkänslig? Ungefär var tredje vuxen svensk får besvär av parfymer och andra doftämnen.

Symtomen kan vara att du får snuva och nästäppa, nyser mycket och har kliande ögon som rinner.

Vad betyder orden?

Allergiframkallande

Vissa ämnen är allergiframkallande, till exempel doftämnen i kosmetiska produkter. De 26 mest allergiframkallande ämnena namnges i produktens innehållsförteckning, men resten beskrivs bara med ordet ”parfym”. Även vissa konserveringsmedel som finns i smink, hårfärg och målarfärg kan vara starkt allergiframkallande.

Hormonstörande

Många mekanismer i kroppen styrs av hormoner. Hormonstörande ämnen kan tränga undan kroppens egna hormoner, vilket på sikt kan leda till cancer, beteendeförändringar och minskad möjlighet att få barn. Det som är speciellt med hormonstörande ämnen, jämfört med många andra miljögifter, är att det är svårt att bestämma gränsvärden för när de blir skadliga för oss. Låga halter kan påverka kroppen, medan högre halter inte behöver göra det. Inom EU har beräkningar gjorts på kostnaden för sjukvården för att medborgare utsätts för hormonstörande ämnen. Prislappen ligger på åtskilliga miljarder euro, plus allt personligt lidande.

Produkterna kan innehålla:

  • Allergiframkallande ämnen
  • Miljöskadliga ämnen
  • Miss­tänkt hormon­störande ämnen

Risker med produkterna:

  • Kontaktallergi
  • Andra allergiska reaktioner
Till ordlistan

Hur undviker du att skapa problem?

Läs mer om skapande
Svartvit bild på en ung person med målarpenslar markerade med rosa.