Naglar
& fransar

Att fixa naglarna och ögonfransarna kan påverka hälsan och miljön. Vad kan du tänka på för att minska riskerna?

Att tänka på innan

Fråga om ventilation

Nagel- och franssalonger ska ha effektiv ventilation och punktutsug. Personalen ska dessutom ha rätt skyddsutrustning för de olika ändamålen. Se även till att luften cirkulerar när du ska måla dina egna naglar hemma, exempelvis genom att ha fönstret på glänt.

Kolla utbildningen

Frans- eller nagelstylisten ska vara utbildad inom området. Fråga om du är osäker.

Hårda naglar utan formaldehyd

Formaldehyd är förbjudet i kosmetiska produkter, eftersom det klassas som allergi- och cancerframkallande. Men i en del nagellack och nagelstärkare används det ändå, eftersom det gör naglarna hårdare och får lacket att torka snabbt. De flesta nagellackstillverkare har slutat att använda formaldehyd och marknadsför sina produkter som formaldehydfria – fråga gärna i butiken!

Rosa färgdroppar

Följ produkternas instruktioner

Flera ingredienser i nagelbyggnadsprodukter kan orsaka allergiska besvär och är reglerade genom EU:s kosmetikaförordning. Detta gäller även produkter som används vid ”lashlift” och ”browlift”. Vissa av dessa produkter är endast för yrkesmässig användning och måste ha varningstexter. Du som konsument ska inte själv använda sådana produkter.

Att tänka på efter

Belasta inte reningsverken i onödan

Avklippta naglar, lös­naglar och bomulls­tussar med nagel­lacks­bort­tagning hör inte hemma i av­loppet. Släng dem i pap­pers­korgen.

Känn igen symtomen

Om du har fixat ögon­fransarna hos en sty­list kan du drabbas av olika be­svär, bero­ende på härd­plasterna i lim­met. Det kan till exem­pel handla om kliande ögon, svullna ögon­lock eller eksem. Om du har fått hälso­prob­lem som kan bero på att du gjort ögon­frans­för­läng­ning, vänd dig till vård­cen­tralen.

Lämna in ditt farliga avfall

Lämna gammalt nagel­lack till miljö­sta­tio­nen eller åter­vin­nings­cen­tralen. Du kan också lämna det till ut­valda Kicks- och Åhléns­butiker, som Stock­holm Vatten och Avfall sam­arbetar med.

Vad betyder orden?

Allergiframkallande

Vissa ämnen är allergiframkallande, till exempel doftämnen i kosmetiska produkter. De 26 mest allergiframkallande ämnena namnges i produktens innehållsförteckning, men resten beskrivs bara med ordet ”parfym”. Även vissa konserveringsmedel som finns i smink, hårfärg och målarfärg kan vara starkt allergiframkallande.

Risker vid nagel- och ögonfransbehandling:

  • Inandning av slipdamm
  • Ångor som irriterar luftvägarna
  • Astma
  • Allergi
  • Allergisk reaktion
  • Infektion i ögonområdet
  • Förlust av de egna fransarna
Till ordlistan

Är allt som doftar gott bra?

Läs mer om parfym & doft
Svartvit bild på en ung person som sprayar sig med parfym, parfymen är rosamarkerad.