Hårfärg och hårprodukter

Hårfärger innehåller ämnen som kan vara starkt allergiframkallande. Följ alltid anvisningarna noga, och är du under 16 ska du inte färga håret alls. Mer än 60 procent av kvinnorna och upp till 10 procent av männen i Europa färgar håret. EU är den säkraste marknaden i världen vad gäller hårfärg.

Innan du färgar håret

Se upp för allergiframkallande ämnen

Hårfärger innehåller ofta starkt allergiframkallande ämnen, som kan ge upphov till livslånga allergiproblem med svåra eksem. Följ alla anvisningar och varningstexter noggrant och ha inte i färgen för länge. Ur allergisynpunkt är det oftast säkrare med örtbaserade hårfärger med märkningar som Ecocert, COSMO, BDIH och NaTrue. Men det är ändå ingen garanti för att du ska slippa en reaktion.

Risken för allergiska reaktioner är lägre om du i stället för att färga hela håret endast färgar delar av det, till exempel i slingor. Anledningen är att hårfärgen inte kommer i kontakt med huden lika mycket.

Gå till en Grön salong

Ämnen som är förbjudna får förstås inte användas någonstans. På en ”Grön salong” väljer man dessutom bort ytterligare ämnen, som kan vara allergiframkallande eller miljöskadliga. Det är viktigt både för dig som kund och för personen som färgar ditt hår och hanterar produkterna varje dag. Tänk dock på att ekoprodukter ibland kan innehålla väldoftande eteriska oljor, som också kan vara allergiframkallande.

Cykliska siloxaner

Så kallade cykliska siloxaner används bland annat i hårprodukter för att göra håret mjukt och antistatiskt. Dessa ämnen misstänks kunna skada fertiliteten och orsaka skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Vissa av siloxanerna är därför reglerade i lagstiftningen och ska inte förekomma i nya produkter.

Använd produkterna på rätt sätt

Du ska alltid använda produkterna som de är tänkta att användas. Det betyder till exempel att du aldrig ska färga ögonbryn eller ögonfransar med en produkt som är till för att färga håret.

Sprayprodukter

Var försiktig när du använder sprayprodukter. Undvik att andas in produkten och stå i välventilerat utrymme.

Rosafärgad färgklick

Handla inom EU

Om du köper hårfärg från webbshoppar och länder utanför EU kan den innehålla skadliga ämnen som inte är tillåtna i produkter inom EU.

Under och efter färgningen

Häll inget i avloppet

Torka upp färgrester med papper och släng i soporna. Even­tuellt kvar­varande inne­håll lämnar du till en åter­vinn­ings­central eller miljö­station, eller till utvalda ­butiker som Stock­holm Vatten och Avfall sam­arbetar med.

Undvik hårbotten

Vissa skad­liga ämnen kan ta sig in i blodet via hår­botten. Försök därför att färga håret utan att så mycket färg hamnar där. Detta minskar även risken för att få aller­giska reak­tioner.

Håll koll på reaktionerna

Vid hår­färg­ning kan det ibland uppstå aller­giska reak­tioner, som svull­nader, eksem och blåsor. Besvären kommer inte alltid direkt, utan kan dyka upp någon vecka senare. Om detta skulle in­träffa, kon­takta sjuk­vården. Anmäl även bi­verk­nin­gen till Läke­medels­verket.

Vad betyder orden?

Allergiframkallande

Vissa ämnen är allergiframkallande, till exempel doftämnen i kosmetiska produkter. De 26 mest allergiframkallande ämnena namnges i produktens innehållsförteckning, men resten beskrivs bara med ordet ”parfym”. Även vissa konserveringsmedel som finns i smink, hårfärg och målarfärg kan vara starkt allergiframkallande.

Hormonstörande

Många mekanismer i kroppen styrs av hormoner. Hormonstörande ämnen kan tränga undan kroppens egna hormoner, vilket på sikt kan leda till cancer, beteendeförändringar och minskad möjlighet att få barn.

Det som är speciellt med hormonstörande ämnen, jämfört med många andra miljögifter, är att det är svårt att bestämma gränsvärden för när de blir skadliga för oss. Låga halter kan påverka kroppen, medan högre halter inte behöver göra det.

Inom EU har beräkningar gjorts på kostnaden för sjukvården för att medborgare utsätts för hormonstörande ämnen. Prislappen ligger på åtskilliga miljarder euro, plus allt personligt lidande.

Hårfärg och hårprodukter kan innehålla:

  • Allergiframkallande ämnen
  • Misstänkt hormonstörande ämnen
  • Svårnedbrytbara ämnen
  • Misstänkt reproduktionsstörande ämnen
  • Misstänkt cancerframkallande ämnen
Till ordlistan

Vad är det i dina kläder?

Läs mer om kläder & smycken