Elektronik

Det kan finnas skadliga ämnen i dina elektriska prylar. Vet du vad du ska tänka på när du köper eller använder dem?

Innan du handlar

Behöver du en ny elektrisk pryl

Fundera över om du behöver alla dina elektriska prylar. Finns det något du inte använder?

Våga fråga

Vissa prylar innehåller särskilt farliga ämnen, som står med på den så kallade kandidatförteckningen. Du har rätt att fråga och få svar där du köper produkten.

Kolla CE-märkningen

När du köper en elektrisk produkt, kolla att den är CE-märkt. Då vet du att den saknar många av de farliga ämnen som är förbjudna eller begränsade.

Handla inom EU

Var extra försiktig när du köper elektronik via internet, om företaget som du köper ifrån ligger utanför EU så gäller andra kemikalieregler och du riskerar då att få apparater med ämnen som är förbjudna inom EU/EES.

Rosafärgad datormus

När du har handlat

Damm­sug och damm­torka

Elektriska prylar och dess sladdar kan innehålla ftalater och flam­skydds­medel som samlas i damm och är inte hälso­samma att få i sig. Damm­sug och damm­torka regel­bundet så blir du av med de skad­liga ämnena.

Stäng av och vädra

Om du har elektriska prylar i sov­rummet, stäng av dem helt när de inte används. Kom också ihåg att vädra, sär­skilt innan du ska sova. Då minskar du mäng­den skad­liga kemi­kalier i luften du andas in.

Laga inte prylarna själv

Att laga trasiga elek­triska appa­rater är ofta bättre för miljön än att köpa nya. Men skruva inte isär dem själv, eftersom inne­hållet kan vara skad­ligt. Lämna istället in dem till en kunnig repa­ra­tör.

Släng på rätt plats

Släng aldrig trasig elek­tro­nik i de vanliga hus­hålls­soporna. Då kan skad­liga ämnen hamna i naturen, och så små­ningom nå oss män­niskor via mat och vatten. Lämna istället på en miljö­station eller åter­vin­nings­central.

35 %

av de undersökta varorna i Kemikalieinspektionens granskning av billig hemelektronik innehöll farliga ämnen i förbjuden mängd och får inte säljas i EU.

Vad betyder orden?

Tungmetaller

Tungmetaller är idag nödvändiga att använda i de flesta elektroniska apparater. Exempel på tungmetaller som kan finnas i elektroniska apparater är kadmium, kvicksilver, bly och nickel. För att undvika att komma i kontakt med dessa ämnen, se till att dina apparater är hela och överlämna lagningen till certifierade reparatörer. Tungmetaller kan skada våra inre organ och leda till cancer.

Ftalater

Ftalater är en grupp kemiska ämnen som är baserade på ämnet ftalsyra. De används bland annat som mjukgörare i plast. De är inte fast bundna i plasten, utan kan läcka från materialet under hela produktens livslängd. Vissa ftalater är förbjudna på grund av sina skadliga egenskaper.

Flamskyddsmedel

Flamskyddsmedel gör att det tar längre tid för ett material att börja brinna. De används bland annat i textilier och elektronisk utrustning. Flamskyddsmedlen har olika grad av påverkan på miljö och hälsa, vissa är därför förbjudna.

Kandidatförteckningen

Kandidatförteckningen är en lista med drygt 200 särskilt farliga ämnen, som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa och på miljön. Förteckningen är en del av den europeiska kemikalielagen Reach. Den som tillverkar, importerar eller distribuerar varor eller kemiska produkter inom EU/EES är skyldig att veta om de innehåller något av dessa ämnen, samt att kunna ge information om innehållet i produkterna de säljer.

CE-märkning

CE står för Conformité Européenne. Genom att CE-märka en produkt intygar tillverkaren att den uppfyller grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav i EU-gemensam lagstiftning och att den därmed får säljas inom EU. Olika regler gäller för olika produkter. En CE-märkning på en leksak betyder alltså något annat än på en elektrisk produkt.

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen arbetar i Sverige, inom EU och globalt med tillsyn och utveckling av lagstiftningen på kemikalieområdet. Du kan tipsa Kemikalieinspektionen om du ser eller misstänker att en produkt eller ett företag inte följer kemikalielagstiftningen.

Skadliga ämnen som kan finnas i prylarna:

  • Tungmetaller
  • Flamskyddsmedel
  • Mjukgörare som ftalater
Till ordlistan

Är det en bra idé att färga håret?

Läs mer om hårprodukter
Svartvit bild på en ung person med rosamarkerat hår.